บทความ

รู้หมือไร่ ?? ว่าอะไรที่ไม่ควรโพสต์ลงในโลกโซเชียล

รูปภาพ
สิ่งที่ไม่ควรโพสต์ลงในโซเชียล

1.บัตรประจำตัวประชาชน 
บัตรประชาชนถือเป็นเอกสารสำคัญที่จะมีข้อมูลบุคคล ไม่ว่าจะเป็นชื่อ นามสกุล ปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน 13      หลัก ถ้าคนร้ายได้ไปก็สามารถนำไปเป็นสำเนาปลอม
2.หนังสือเดินทาง 
อย่าชูหมายเลข Passport และชูหน้า Passport ที่มีข้อมูลทั้งชื่อ นามสกุล วันเกิด เพราะคนร้ายก็มีโอกาส         ใช้ช่องทางออนไลน์ในการปลอมแปลง Passport ได้เช่นกัน3.นิ้วมือ
นักวิจัยญี่ปุ่นเตือน การถ่ายภาพชูสองนิ้ว เสี่ยงโดนขโมยลายนิ้วมือคำถามส่วนใหญ่คนร้ายจะนำข้อมูลไปใช้ในลักษณะใด ?

ตอบ   ใช้ในการปลอมเเปลงข้อมูลส่วนตัวของเรา

อ้างอิง https://www.it24hrs.com/2017/warning-this-dont-share-social-network/

รู้จักกันด้วยชั่วโมงโค๊ดของอภิมยดา

รูปภาพ
นางสาวอภิมยดา  ไทยทมิฬ  ม.5/5  เลขที่ 18 แผนการเรียนที่ศึกษา วิทย์-คณิต แนวทางการศึกษาต่อ คณะบริหารธุรกิจ สาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการครัว ประยุกต์เทคโนโลยีใช้ในการเรียนเเละการจัดการธุรกิจ คติคือ ความพยายามอยู่ที่ไหน....ไม่รู้เหมือนกัน